Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Vần thơ cuối năm

Vần thơ cuối năm
-
pháp luân thường chuyển huệ tâm khai
thân thể bất đoạn tạ bửu đái
thập bát chuyển luân la hán tướng
thanh tâm thạnh tịnh kiến như lai
-
đặt mình vào cõi đạo
vạn sự coi không
chẳng trong chẳng ngoài
ý luôn chuyển pháp
-
hầu rõ huệ tánh
thân thể lìa hai
ta và không ta
tâm niệm Di Đà
-
thẳng đường cõi phật
thanh lọc tâm hồn
thể chất thuần khiết
tỏ ngộ như lai
-
đường về xa đâu
thân tuy cõi tục
tâm về cõi giác
ôi quí hóa thay
-
ta biết nhiệm mâu
hết lòng tu niệm
tâm không tham sân
đâu còn cảnh khổ
-
thế giới cực lạc
chớ có xa đâu
ta tự khiêm tốn
quay về nội tâm
-
ngẫm nghỉ suy tầm
tâm ta tâm phật
hầu chứng giác ngô
giải thoát hoàn toàn
-
người tu được một mới là linh
một ấy gắng tìm ở chính mình
lặng lẽ tinh ngồi gom tứ tổ
im lìm ngưng ngó hội tam tinh
đem thân về cội tâm vô động
dẩn khí qui căn hơi phải bình
nhất khiếu huyền khai thông vạn khiếu
thiên kinh vạn quyển tức thời minh
-
tham thiền tầm lý huệ tâm khai
luyện đạo vận hành tạo thánh thai
nhập định minh thần gom trực giác
thông đồng thiên địa phục như lai
-
định thần chiếu rọi cung trung hội
gồm thận tâm can tỳ phế thôi
lâu ngày sung túc hậu thiên khí
tự hóa tiên thiên lý mới mầu
-
tiên thiên hòa hợp khí ngũ hành
triền chuyển trong lòng đạo tất sanh
dụng pháp chuyển luân lên thiên xá
ngũ khí triều nguyên thai kết thành
-
trái lại thai kết hiện điềm lành
cảm thông bản thể cõi không thanh
tấm màn u tối nay được hé
bộ sổ thiên đình ắt có danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét