Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Chữ nhịn

Chữ nhịn
kẻ thế nhiều lời kẻ thế gian
chuyện ít xích ra lắm ngỡ ngàng
muốn lặng đứng yên cây tâm nguyện
nào hay bảo tố gió quyết càng
chán nản chợt buồn an ủi dạ
nào ngờ thiên hạ vẫn làm ngang
thủ phận thường hành câu nhẫn nhịn
nhịn thời ta mới được tâm an

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét