Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Chữ Đạo

Chữ Đạo

không đạo lấy chi đạo
không thấy tâm nào xao
phật đạo vốn là không
nương tựa ở chốn nào

đừng xem đừng thấy nửa
hà cớ chi ra lửa
tâm nào vẫn tâm thôi
cửa nào vẫn là cửa

đường nào vẫn là đường
đừng nghỉ ngợi vô thường
tâm lọ là vô biến
chớ ưu tư tìm kiếm

đạo vẫn là đạo thôi
không lửa dẫn lửa vào
không vào vẫn vào thôi
ta đừng mong đừng kiếm

đừng truy đừng tìm nửa
im lìm như mây nổi
gió thổi tự nhiên trong
tâm thiện tự nhiên hiền

gương sáng tự nhiên sáng
ở nhà hay chùa chiền
thành tâm lòng niệm phật
vẫn được điển tiên thiên

nhất cú niệm Di Đà
lìa xa biển ái hà
đời ta đâu có khổ
trực vảng trong sát na


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét