Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Thánh thai

Thánh thai
*******
Thánh tiên truyền đạo rất tinh vi
Thai tức hài nhi chẳng ý gì
kết hợp âm dương trong người sẳn
chẳng luận mài râu hoặc nữ nhi
********
định thần chiếu rọi cung trung hội
gồm thận tâm can tỳ phế thôi
lâu ngày sung túc hậu thiên khí
tự hóa tiên thiên lý mới mầu
********
tiên thiên hòa hợp với ngũ hành
triền chuyển trong lòng đạo tất sanh
dụng pháp chuyển luân lên thiên xá
ngũ khí triều ngươn thai kết thành
**********
trong sạch gìn lòng thật tinh nghiêm
trường chay tuyệt dục đứng đầu tiên
đừng cho vọng tưởng sanh nguy hiểm
tâm tánh mê cuồng hoặc đảo điên
**********
trái lại thai kết hiện điềm lành
cảm thông bản thể cõi không thanh
tấm màn u tối nay được hé
bộ sổ thiên đình ắt có danh
**********
phản bổn hườn nguyên phục như lai
đạo quả viên thành tạo thánh thai
trong người phơi phới tâm mát mẻ
huệ nhản huệ nhỉ huệ tâm khai
*********
cái thấy ngày nay rất khác xa
người thường đâu thấy rõ như ta
thiên kinh vạn quyển dường thông hiểu
phân biệt đường ngay nẻo chánh tà
*********
bên tai văng vẳng tiếng vi vu
pháp phật mười phương gió chuyển lưu
réo gọi hồn linh mau tách gót
sen vàng thất bảu đón người tu
**********
huệ tâm rõ thấu khác thường nhân
lý đạo huyền thâm hiểu rất chân
diển giải tận tường cho sanh chúng
kiếp tu hồi cảnh nhập báu thân
**********
chiều nay mây ảm kéo giăng giăng
tiếng vọng tự tâm trỗi nhịp hằng
quán sát trong người như chợt tỉnh
linh hồn rực chiếu khắp châu thân
**********
vậy ai tường hiểu thân bất tịnh
cố gắng tầm căn kết khí tinh
giải thoát kiếp người nơi giả tạm
tu về thiên cảnh sống trường sinh
**********
thánh thai điệp khúc vẹt mây mù
huyền diệu đạo mầu hãy kíp tu
bể trần ảo ảnh như lằn chớp
sau bằng vĩnh cửu chốn thiên thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét