Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Suy tư

Suy tư
*****
ai đã nghi ngờ ta vẫn vậy
thả hồn vào mộng với muôn cây
bên tai nghe tiếng chim kêu hót
chặt dạ bền lòng luyện pháp hay
sương phủ đầu non che bóng nguyệt
tuyết tuông ngọn cỏ rợp ánh mây
tuấn kiệt thẹn lòng không giữ trọn
để cho liểu úa chốn bạn bầy
**********
một mai đó đã nên duyên nợ
bầu rượu túi thơ khéo ngẫn ngờ
cánh nhạn lưng trời kêu lạc bạn
cụm mây buông thả gió lơ thơ
ánh đạo nhiễm mùi trong lẽ đạo
lý mầu thấm lý thậm như mơ
tu mi ví thể cánh chim bằng
khép vủ vào khuôn tự thằng khờ
**********
bút nghiên theo đòi việc kiếm cung
nào hay nghiên bút quá lao lung
nợ nước chưa tròn câu trung đạo
tình nhà lắm nổi chữ thủy chung
tạo hóa vẽ vời trêu trêu mãi
thiên địa bày bủa ghẹo ghẹo cùng
ai người quân tử ai người hiểu
xin đừng hỏi kẻ đã vào khung
*********

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét