Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Tiếng vọng

Tiếng vọng
-
đêm khuya rên rỉ tiếng côn trùng
than thở phận mình quá nảo nùng
chạnh kiếp lạc lòng nên chịu đọa
ước mong quang điển cứu lao lung
kẻ trí năm canh còn thao thức
trượng phu sáu khắc vẫn thủy chung
mai hậu đạo chuyển ngộ huyền cơ
chúng sanh nhất tưởng độ đến cùng
-
quang điển xoay vần màn đạo lý
minh minh chiếu tỏa cảnh sinh ly
chính khí vững bền tâm vị chúng
đại hùng Thi Sách quyết ra đi
mới tạo cho ai nêu chí dũng
đáng trang nhi nữ đạt diệu kỳ
trượng nghĩa khuê phòng đà tạm bợ
phu thê chặt dạ chẳng nghĩ suy
-
vâng dạ trong lòng thật đắn đo
lịnh truyền nghiêm khắc quá nên lo
từ đây khổ trí ai cam chịu
phụ khúc chinh bày cảnh trai cò
kết cấu nghìn sầu tình Lang Chức
nghĩa vụ ngùn ngụt ý Phủ Do
trúc lan lã ngọn khoe hương sắc
mai cúc gầy buồn tợ con đò
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét