Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Liên hoàn khúc

Liên hoàn khúc
-
lòng son sắc bá tòng chung thủy
thủy chung quyết giữ đạo mâu ni
ni công danh chẳng thẹn chí hùng
hùng anh kiệt già lam hướng chỉ
chỉ thiên ở nảo tầm đạo thánh
thánh địa nơi tâm kiếm cung ly
ly khảm tương hòa trong lý đạo
đạo minh tâm ngộ đắc nhất thì
-
huệ kiếm đã cầm sao chẳng dụng
dụng cầu phật thánh lúc khẩn cùng
cùng cực gắng tầm phương cách thoát
thoát là chánh khiếu diệu vô chung
chung chung một ý sao nan khứ
khứ khứ nhiều lòng ắt nảo nùng
nùng gan quá độ gan to lớn
lớn mãi bao giờ đến diêu cung
-
cái ta sao chẳng tầm phương diệt
diệt diệt cho rồi còn minh triết
triết lý phật môn rất nhiệm mầu
mầu nhiệm hay không tự mình biết
biết thân là giả đời tạm bợ
bợ xác thì thật đạo vĩnh biệt
biệt dạng biệt hình vô ảnh ảo
ảo ảnh thần quang định diệu huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét